• Kjøpsbetingelser

Salgsbetingelser

Oslo Gjerde AS

Vi tilbyr faktura eller vipps som betaling Vi tar ikke i mot Kontanter.

Minste fakturabeløp: Oslo Gjerde AS selger materialer engros og anbefaler ikke å handle materialer i små kvanta. Vi opererer derfor med et minstefakturabeløp på Kr,- 1000 i nettbutikken

Fjernsalg: Varene forskuddbetales via nettbutikk eller faktura før de sendes fra vårt lager. Ved små sendinger kan varene sendes med postoppkrav.

Kunder som ønsker faktura, må gi beskjed i god tid på forhånd. Kredittsjekk vil bli utført.

Varene er å anse som Oslo Gjerde AS sin inntil full betaling er mottatt.

Angrefrist

i.h.t. kjøpsloven. Angrerettloven fastsetter 14 dagers full returrett på alle standard varer kjøpt utenfor fast utsalgssted. Du har krav på å få tilbake alt du har betalt. Dette innbefatter porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr, etter at varen har blitt levert tilbake.

Ved nettsalg har du ikke krav på å få dekket returkostnadene, med mindre selgeren har misligholdt avtalen.

Returpakker sendt i postoppkrav vil ikke bli hentet

Varer som produseres etter kundens mål, kan ikke avbestilles etter 24timer.

Garanti
www.oslogjerde.no leverer varer i henhold til produsentenes garantivilkår. Garantitid er begrenset til den garantitid produsentene leverer på det enkelte produkter og gjelder fra leveringstidspunktet. Forøvrig gjelder reklamasjonsreglene i norsk kjøpslov paragraf 32.

Levering og leveringstid
Varene vil vanligvis bli sendt 1 til 5 virkedager etter bestilling.
Forventet transporttid gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll. Noen tilfeller kan dette ta opptil 20 dager.

Vi benytter Postens Servicepakke som har en fremsendingstid på 3 - 5 arbeidsdager avhengig av strekning.www.posten.no

Er vi eller leverandør utsolgt vil vi ta kontakt med deg for å avtale om du ønsker delvis levering. Ønskes delvis levering vil alle portokostnader i forbindelse med dette belastes kunden.

Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på gjenstander og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er Trygg og Sikker erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar kommer i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Uavhentede pakker
Henter du ikke pakken faktureres retur med kr. 1000,- inkl. mva. for dekning av porto og forsendelsesutgifter. Ved bruk av angrefrist skal vedlagt skjema fylles ut og returneres sammen med varene .

Transportskader:

Kontroller varene og antall kolli nøye etter synlige fraktskader før du skriver under på fraktbrev eller håndterminalen til transportør.

Er varen  skadet under transport, skal dette annmerkes som "skadet gods" på fraktbrev eller håndterminalen til transportør.

DET ER VELDIG VIKTIG at det blir skrevet "skadet gods" på tranportørens gjenpart.

Her er det viktig å merke seg at mottakeren faktisk signerer på at varene er mottatt i rett mengde og uten skader i det han eller hun signerer på at varene er mottatt dersom man ikke gjør merknader.

Ansvaret for en vare går, i henhold til kjøpslovens §7, 2 ledd, over fra selger til kjøper i det varene overleveres til befrakter. Befrakter påtar seg da ansvar for at varene transporteres på en trygg og sikker måte uten at varene skades eller forsvinner og det er kjøperen/mottakeren som er ansvarlig for å kontrollere at befrakter leverer varene som forutsatt.

Her er det viktig å merke seg at mottakeren faktisk signerer på at varene er mottatt i rett mengde og uten skader i det han eller hun signerer på at varene er mottatt dersom man ikke gjør merknader. Det er derfor veldig viktig at varene kontrolleres nøye før man signerer. Dette gjelder både når man signerer på håndterminal og når man signerer på papir. Er det den minste skade på emballasjen eller har man av annen grunn mistanke om at det kan være en skade skal man skrive en merknad om dette på fraktbrevet eller et eget ark og be sjåføren om å skrive under på denne før man signerer på å ha mottatt varene. Ta godt vare på dette papiret.

Det er et absolutt krav at skaden er korrekt registrert hos transportør for at du skal kunne få erstatning. Dette gjelder uavhengig av om du har tegnet transportforsikring eller ikke.

Legge merke til at

• det er mottakers ansvar å melde fra om eventuelle skader til transportør. 
• det er viktig at transportør får beskjed om eventuell transportskade umiddelbart. 
• skadede varer må tas vare på til nærmere beskjed blir gitt. 
• reklamasjon på varer eller manko ved forsendelsen skal meddeles oss omgående. 
• transportskader som ikke er korrekt registrert hos transportør vil normalt ikke bli erstattet.

Vennlig hilsen 

Oslo Gjerde AS